Mix-up Detection

1666 Product mix-up (mismatch van product en verpakkingsvariant) is een groot integriteits risico voor consumentenveiligheid en merkreputatie. Het toenemend aantal product variëteiten, zoals allergeendeclaraties, sub-merken en (private) labels, vergroot dit risico.

Scoop Insert Inspection

1466 The Scoop Insert Inspectie module controleert of er een lepel aanwezig is en of deze geen beschadigingen e.d. heeft. De inspectie module maakt deel uit van het Basic Scout Platform en kan tot een snelheid van 60.000 blikken per uur controleren op o.a. de aanwezigheid van het juiste aantal lepel(s), kapotte of beschadigde lepels en de juiste kleur.

Label & Decoration Inspection

Label inspectie volle fes en jars 2 Juiste informatie en presentatie op de verpakking is zeer belangrijk voor merkreputatie en bedrijfsmarketing. Contaminerende producten en verpakkingen zijn onaantrekkelijk voor de consument. Belangrijker nog, informatie zoals ingredienten declaratie moet verplicht goed leesbaar zijn. Een goede kwaliteit van labels en decoratie ondersteunt de bedrijfsreputatie en verbetert productie kwaliteit.

Code Reading

Code symbol Aanwezigheid en leesbaarheid van codes is zeer belangrijk, in sommige gevallen wettelijk verplicht. Foutieve codering is een risico voor consumenten veiligheid en merkreputatie. De Code Reading module controleert of codes aanwezig, leesbaar of juist zijn. De module inspecteert houdbaarheids-, productiedatum-, track & trace-, barcode, 2D matrix-code, etc.

360° Inspection

360 Can Inspection System 3 De 360˚Inspection levert een complete in-line check van uw product, logischerwijs opgesteld aan het einde van de productielijn. Zijn alle labels juist geplaatst? Zien ze er uit zoals u wenst?

Empty Can Inspection

1432

Het is vaak moeilijk om kleine beschadigingen en/of vervuilingen op te sporen op de bodem of tegen de binnenzijden van een blik. De Empty Can Inspectie garandeert een optimale kwaliteitsborging door op een eenvoudige en nauwkeurige manier lege blikken te controleren op verontreiniging, vlekken en beschadigingen op de flens, bodem en binnenzijden van het blik.

Neck Finish Inspection

Neck finish inspection symbol Gebroken of gebarsten glasverpakkingen vormen een groot integriteits risico voor consumentenveiligheid en merkreputatie. Glassplinters kunnen in het product terechtkomen en scherpe randen veroorzaken mogelijke verwondingen. Ook beginnende barstjes onder het randoppervlak veroorzaken slechte consumentenbeleving. De barsten breken namelijk af bij het openen van het product.

Cap Inspection

Closure symbol Een lekkende verpakking is een van de meest gemeenschappelijke integriteit risico's. In eerste instantie is het belemmerend voor een soepel productieproces. Maar erger is het effect op de houdbaarheid van uw product met mogelijk ernstige gevolgen voor consumentenveiligheid en merkreputatie.

Starch Mould Inspection

Eagle 1 web De Starch Mould Inspection (SMI) verbetert de efficiency en kwaliteit van de productie op de gietmachine. Door de SMI worden vervuilde poederbakken in de machine voorkomen, waardoor er wordt bespaard op afval en verwijderen, schoonmaken en weer vullen van de bakken.