Label & Decoration Inspection

Label inspectie volle fes en jars 2 Juiste informatie en presentatie op de verpakking is zeer belangrijk voor merkreputatie en bedrijfsmarketing. Contaminerende producten en verpakkingen zijn onaantrekkelijk voor de consument. Belangrijker nog, informatie zoals ingredienten declaratie moet verplicht goed leesbaar zijn. Een goede kwaliteit van labels en decoratie ondersteunt de bedrijfsreputatie en verbetert productie kwaliteit.

Code Reading

Code symbol Aanwezigheid en leesbaarheid van codes is zeer belangrijk, in sommige gevallen wettelijk verplicht. Foutieve codering is een risico voor consumenten veiligheid en merkreputatie. De Code Reading module controleert of codes aanwezig, leesbaar of juist zijn. De module inspecteert houdbaarheids-, productiedatum-, track & trace-, barcode, 2D matrix-code, etc.

360┬░ Inspection

360 Can Inspection System 3 De 360˚Inspection levert een complete in-line check van uw product, logischerwijs opgesteld aan het einde van de productielijn. Zijn alle labels juist geplaatst? Zien ze er uit zoals u wenst?

Neck Finish Inspection

Neck finish inspection symbol Gebroken of gebarsten glasverpakkingen vormen een groot integriteits risico voor consumentenveiligheid en merkreputatie. Glassplinters kunnen in het product terechtkomen en scherpe randen veroorzaken mogelijke verwondingen. Ook beginnende barstjes onder het randoppervlak veroorzaken slechte consumentenbeleving. De barsten breken namelijk af bij het openen van het product.

Starch Mould Inspection

Eagle 1 web De Starch Mould Inspection (SMI) verbetert de efficiency en kwaliteit van de productie op de gietmachine. Door de SMI worden vervuilde poederbakken in de machine voorkomen, waardoor er wordt bespaard op afval en verwijderen, schoonmaken en weer vullen van de bakken.